Přeskočit na obsah

Zerona

Varianta červeného laseru určeného k modelování křivek těla.
Vhodný do Fitness center.

Laser ERCHONIA® Zerona-Z6 je speciálně navržen pro použití při neinvazivním konturování těla (ZERONA®). Laser Zerona-Z6 se používá externě a ve čtyřech slepých klinických studiích prokázal emulgaci tukové tkáně.

Zerona-Z6 je nová procedura sochařství těla určená k cílení tuku a obrysu těla bez invazivní chirurgie. Zerona-Z6 na rozdíl od jiných postupů umožňuje klientovi pokračovat v každodenních činnostech bez přerušení operace, bolesti, zranění nebo oděvů. Zařízení Zerona-Z6 pracuje s využitím patentované laserové technologie Erchonia pro nízkou úroveň emulgace tukové tkáně, která se poté uvolňuje do intersticiálního prostoru. Naše těla odstraňují tuk z oblasti a transportují tuk z lymfatického systému a vytvářejí efekt hubnutí. Přípravek Zerona-Z6 byl prokázán pomocí dvojitě slepé, randomizované, vícestránkové a placebem kontrolované studie, ve které klienti v průměru zaznamenali ztrátu 3,72 * palce ve srovnání se skupinou placeba, která ztratila pouze půl palce.